Spark M43032 - HONDA RC213V n°73 - Repsol HONDA Team GP Japon 2016 1 43